Bredia logotype
Startsida Hemstädning Flyttstädning Övriga tjänster Miljöpolicy Order Intresseanmälan Kontakt

Vi värnar om vår miljö!

kran Miljön är idag en av de viktigaste samhällsfrågorna. Bredias verksamhet påverkar i allra högsta grad miljön då lokalvården är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet.

Mål

Vår verksamhet skall präglas av miljömedvetenhet och vi skall med omsorg till miljön tillhandahålla ett brett serviceprogram som, för att värna om miljön, ska bedrivas på ett miljömedvetet, resurssnålt och effektivt sätt. Vi sträver alltid efter ett ökat miljöansvar både i vårt dagliga arbete och när vi köper in kemikalier och städutrustning. Vi skall uppfylla de krav, lagar och förordningar som ställs på ett företag inom vår bransch.

Bredias ledning har huvudansvaret för miljöarbetet. De skall genom synligt ledarskap vara föredömen i det förebyggande miljöarbetet, och verka för ständiga kvalitetsförbättringar samt efterleva Bredias Miljö och kvalitetspolicy.

Samtlig personal skall vara väl informerad och medverka till att företagets miljöpolicy följs. Bredia skall dessutom ge rak och tydlig information till kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår eftersträvan

I arbetet med att konkretisera vår mål har vi identifierat tre områden där våra möjligheter att bidra till mindre effekter på miljön är betydande. Vår riktlinjer för dessa områden är:

  1. Minska kemikalieförbrukningen
  2. Öka andelen miljömärkta rengöringsmedel
  3. Sänka drivmedelsförbrukningen

Vi ser till att följa upp och mäta att beslutade åtgärder har avsedd effekt. De miljömål som är uppsatta är väl förankrade i vår verksamhet och våra medarbetare har accepterat dem.

 

Copyright 2012 Bredia Servicegruppen KB - Integritetspolicy
Designad av Vectuz Webwork AB

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.